Doradztwo

Oprócz warsztatów szkoleniowych oferuję Państwu usługi doradcze związane z budowaniem strategii organizacji, wyznaczaniem celów strategicznych i operacyjnych oraz doborem mierników ich realizacji (KPI), w tym z wykorzystaniem BSC, skuteczną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną związaną z wdrożeniem zmian/strategii, a zatem przenoszę do praktyki to z czego szkolę. Powyższe zadanie wykonuję w bliskiej współpracy z kadrą zarządzającą danego przedsiębiorstwa, co jest o tyle istotne, że to właśnie ta kadra będzie później ową strategię realizować. W przypadku kryzysu w firmie rozpoczynamy od diagnozy i opracowania działań naprawczych, a następnie przechodzimy do budowy strategii rozwojowej. Istnieje również możliwość mojego doradczego udziału w okresowych przeglądach strategicznych, które mają miejsce w trakcie etapu realizacji strategii.

Ponadto, oferuję indywidualne konsultacje dla menedżerów i właścicieli firm w obszarach, w których się specjalizuję.

Przeprowadzam także audyty organizacji, przede wszystkim strategiczne, finansowe i organizacyjne, jak również due diligence.