Poradnik

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z usług szkoleniowych i/lub doradczych podmiotów działających na rynku, to proponuję przed podjęciem decyzji skorzystać z poniższych porad:

 1. Warto poprosić o informację nt. składowych ceny usługi doradczej lub szkoleniowej oraz sposobu funkcjonowania usługodawcy. Chodzi o to abyście Państwo dokładnie wiedzieli za co płacicie, a także byli w stanie chociaż w przybliżeniu oszacować jaka część ceny jest za wartość merytoryczną projektu, a jaka jej część to koszty obsługi administracyjnej, koszty sprzedaży, nierzadko bardzo agresywnej i manipulacyjnej, koszty gotowości w okresach braku zleceń, czy marża za pośrednictwo usługodawcy. Warto pamiętać, że ta część pozamerytoryczna ceny może stanowić nawet ponad 80% jej całości.  
 2. Warto się zastanowić, czy opłaca się płacić znacznie wyższą cenę za usługi szkoleniowe i doradcze tzw. renomowanym firmom tylko z powodu marki, w sytuacji gdy wartość merytoryczna oferowanych usług jest niewspółmierna do tej wyższej ceny, a na rynku można znaleźć taką samą lub wyższą jakość w cenie niższej.
 3. Warto się zastanowić czy zasadnym jest korzystanie z usług firm, które nie podają nazwisk ekspertów (szkoleniowców i doradców) działających w ich imieniu. Może to być spowodowane faktem pracy danego eksperta także dla innych firm, które takie same lub podobne usługi sprzedają po znacznie niższych cenach lub też firma chce ukryć jeszcze coś innego. W mojej ocenie fakt zatajania nazwisk współpracowników powinien budzić wątpliwości sam w sobie. W przypadku podawania nazwisk ekspertów warto zweryfikować czy wymienione osoby faktycznie z daną firmą współpracują.
 4. Warto zapytać firmę, która przedstawia referencje o to czy konkretne osoby, które te referencje wypracowały będą również pracować przy Państwa projekcie. Może się bowiem zdarzyć, że osoby, dzięki którym dana firma pozyskała referencje od klientów już z tą firmą nie współpracują, a wtedy warto zapytać dlaczego i uważnie przeanalizować odpowiedź lub jej brak.
 5. Warto zweryfikować prawdziwość referencji podawanych w formie cytatów na stronach internetowych firm szkoleniowych i doradczych. Należy wtedy poprosić o dokumenty referencji zawierające podpisy konkretnych osób. Niestety może się okazać, że niektóre referencje to wymysł usługodawcy, a wtedy warto się zastanowić czy jest sens podejmować współpracę z kimś kto postępuje jak fałszerz.
 6. Warto pozyskać dokładne informacje na temat tego, które konkretnie osoby będą pracować przy Państwa projekcie. Może się bowiem zdarzyć, że usługodawca poinformuje Państwa, lub będzie starał się zrobić takie wrażenie, że przy projekcie będą pracować doświadczone osoby o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, a w rzeczywistości oddeleguje do pracy przy nim świeżo zatrudnionych absolwentów bez doświadczenia, albo nawet praktykantów, których zadanie polega na wtłoczeniu danego projektu w firmową sztampę, bez uwzględnienia specyfiki klienta.
 7. Warto zapytać usługodawców sprzedających różne licencjonowane koncepcje zarządzania (zazwyczaj importowane) na czym polega ich oryginalność oraz praktyczna przydatność w warunkach polskich. Może się niestety zdarzyć, że merytoryczna wartość takiej koncepcji jest żadna, a całe przedsięwzięcie jest tylko chwytem marketingowym.   
 8. Warto dokładnie zweryfikować informacje podawane przez podmioty świadczące usługi szkoleniowe i doradcze na ich stronach internetowych oraz w ofertach kierowanych do potencjalnych klientów, także w ramach przetargów i innych postępowań konkursowych. Chodzi m.in. o dane dotyczące zatrudnionych/współpracujących ekspertów (np. podawanie przez firmy szkoleniowe, celem zwiększenia atrakcyjnści oferty, sylwetek trenerów, którzy potem ofertowanych szkoleń nie prowadzą), zrealizowanych projektów, referencji czy sposobu finansowania projektów. Jeśli okaże się, że dane zawarte na stronach internetowych i w ofertach są nieprawdziwe to warto zadać pytanie czy można zaufać komuś, kto już na początku próbuje nas oszukać i poświadcza nieprawdę.
 9. Warto dokładnie sprawdzić czy firmy świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w praktyce realizują wartości, które oficjalnie deklarują i ogłaszają. W rzeczywistości może się okazać, że owe deklarowane wartości są jedynie frazesami bez pokrycia, a wtedy wskazanym jest zastanowienie się czy jest sens korzystać z usług firm, które co innego deklarują, a co innego robią. Weryfikując wiarygodność dostawcy usługi, warto dowiedzieć się jak traktuje on klientów, pracowników i podwykonawców wykonujących najważniejszą część prac, m.in. w zakresie realizowania płatności.
 10. Warto przyjrzeć się samemu funkcjonowaniu firmy, która ma nam świadczyć usługi doradcze i/lub szkoleniowe, od strony organizacyjnej i efektywności zarządzania. Chodzi o to, żeby uniknąć groteskowej wręcz sytuacji, w której podmiot, który sam funkcjonuje w bezładzie organizacyjnym i nieefektywnie, uczy zarządzania innych i jeszcze pobiera za to wynagrodzenie. Przedmiotowa kwestia dotyczy również uczelni wyższych uczących zarządzania.
 11. Warto zweryfikować statystyki podawane przez firmy szkoleniowe i doradcze dotyczące sukcesów prowadzonych przez nie projektów, w tym oszałamiających wyników finansowych jakie mieli osiągać klienci dzięki ich pomocy. Po weryfikacji może się okazać, że znaczna część projektów, z punktu widzenia klientów, zakończyła się zupełnym niepowodzeniem, stratą czasu i pieniędzy, a nawet pogorszeniem wyników finansowych, zaś przykład realnego sukcesu trudno w ogóle znaleźć. Oczywiście różne mogą być przyczyny niepowodzeń i braku istotnych pozytywnych efektów, w tym leżące poza firmą doradczo-szkoleniową, ale sam fakt podawania nieprawdy powinien być dyskwalifikujący.

Stosowanie się do powyższych rad powinno pozwolić Państwu na uniknięcie, a przynajmniej zminimalizowanie ryzyka związanego z niepowodzeniem projektu, a w efekcie ze stratą czasu i pieniędzy.

Ponadto, zwracając uwagę na podniesione powyżej kwestie, będą Państwo przyczyniać się do poprawienia poziomu profesjonalizmu i etyki w branży doradczo-szkoleniowej, a pośrednio w całym polskim biznesie.