W tej zakładce zamieszczam informacje o historycznych publikacjach mojego autorstwa, które dotyczą głównie rodu gniazdowego Szczurowskich, rodu heraladycznego Prus i Prusów w ogóle, a które, jak sądzę, mogą być interesujące dla osób poszukujących przodków i nie tylko dla nich.

Piotr Szczurowski, Historia Szczurowa w ziemi liwskiej parafii Pniewnik w świetle najstarszych źródeł pisanych, 2011.

Piotr Szczurowski, Późnośredniowieczne osadnictwo rycerskie w ziemi liwskiej na przykładzie Szczurowa, Żaboklik i Czapli, 2011.

Piotr Szczurowski, Historia Szczurowskich - pięć wieków w ziemi liwskiej, zawsze na Mazowszu, 2014.

Piotr Szczurowski, Historia okolicy szlacheckiej Goździec (Gójszcz) w parafii Kałuszyno, 2015.

Piotr Szczurowski, Historia Żaboklik i Czapli w ziemi liwskiej w świetle źródeł pisanych, 2016.

Piotr Szczurowski, Pochodzenie Prusów Szczurowskich, 2017.

Piotr Szczurowski, Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku, 2018.

Piotr Szczurowski, Podbój Prus w XIII wieku. Przyczyny "krzyżackiego" sukcesu, 2019.

Piotr Szczurowski, Bitwa nad rzeką Sirgune, 2020.