Zarządzanie czasowe

Cały proces związany wdrażaniem strategii w organizacji można podzielić na 3 etapy:

  1. Pozyskanie wiedzy na temat budowania i realizacji strategii.
  2. Opracowanie strategii na podstawie analizy strategicznej (planowanie).
  3. Realizacja strategii.

Pierwszy etap procesu może być  urzeczywistniony przez kadrę zarządzającą firmy dzięki uczestnictwu w prowadzonych przeze mnie szkoleniach. Drugi z w/w etapów może się urzeczywistnić dzięki skorzystaniu ze świadczonych przeze mnie usług doradczych. Natomiast etap trzeci, najważniejszy, może być zrealizowany dzięki usłudze zarządzania czasowego (interim management), którą również oferuję. Innymi słowy jestem gotów zrealizować to co wcześniej opracowałem. Jest to o tyle istotne, że nierzadko w firmach brakuje osób, które byłyby stanie skutecznie zrealizować opracowaną strategię.